Category: כיתה י'

שיעור מקוון: החוק השלישי של ניוטון

אחרי שתצפו בסרטון השלימו את כל המשימות בפטל.

שיעור מקוון – החוק השני של ניוטון

אחרי שתצפו בסרטון יש שתי מטלות בפטל.

שיעור מקוון – החוק הראשון של ניוטון

אחרי שתצפו בסרטון עליכם.ן לעשות תרגיל באתר של פטל – https://petel.weizmann.ac.il/

מעבדה – חקירת תנועה באמצעות Tracker

הורדת תכנה – קישור

הורדת סרטון לניתוח – קישור

עוד סרטון – קישור

דף תרגילים תנועה שוות מהירות

דף תרגילים – קישור

פתרון – קישור

יחידות מידה והמרתן

סרטון נחמד של TED ED על יחידות מידה (יש כתוביות בעברית):

גם חיות חייבות לשלוט ביחידות מידה:

תרגול מכניקה

תרגול מכניקה – קישור

מי הכי מהיר?

מקובל לחשוב שבעל חיים בכי מהיר הוא בז:

אבל יש שיגידו שלעוף זה לא הוגן, כי הציפור מאיצה באמצעות כוח כבידה. בכל אופן על הקרקע ברדלס הוא אלוף הספרינט:

אצל הומו-ספיינס הכי מהיר הוא אוסיין בולט:

הקטע הוא שבני אדם יכולים גם ליצור דברים מהירים. הכי מהירה על הקרקע היא "מכונית" הבאה:

ואם מתנתקים מהקרקע אז התחרות מגוונת וקשה:

(חשוב לזכור שמהירות היא גודל יחסי, וכל המהירות בסרטונים נמדדו ביחס לצופה הנמצא על פני כדור הארץ.)

תנועה לאורך קו ישר

תחרות עוצרת נשימה בין ארנב לצב:

מדע של פחי אשפה:

אמו באימון בוקר. מעניין אם תזהו איפה זה.

הצגות שונות של תנועה