Category: כיתה י"א

קוסמולוגיה לאורך ההיסטוריה

קוסמולוגיה – היא ענף באסטרופיזיקה שמטרתו לחקור את מבנה היקום וההיסטוריה שלו.

מצגת – קישור

אם מסתכלים על תנועת כוכבי לכת מרחוק הם נעים באליפסות סביב השמש, אבל אם מסתכלים מכדה"א התנועה הרבה יותר מורכבת:

בעולם העתיק השקיעו מאמץ עצום על מנת להציע מודל גיאוצנטרי שיתאים לתצפיות. האסטרונומים נזקקו למספר רב של תנועות מעגליות קצובות:

מודל של תלמי, אסטרונום יווני מהמאה השנייה. המודל שלו היה מקובל על אטרונומים במשך יותר מ 1000 שנה:

כמה שזה לא ישמע מפתיע במאה ה-21, גם היום יש אנשים שדוגלים במודל הגיאוצנטרי, וטעונים שקופרניקוס, גלילאו וניוטון טעו. הם מצלמים סרטים "דוקומנטריים" מלאי דרמה, ונותנים הרצאות "מדע פופולרי" לכל דורש.

לקריאה נוספת באנגלית – קישור

ברוכים הבאים לכיתה י"א!

בשנת הלימודים תשע"ט כל חומרי הלימוד ירוכזו באתר במערכת ניסיונית של מכון ויצמן PeTeL. עליכן\ם להירשם למערכת ולהצטרף לקורס עם מפתח רישום שניתן בכיתה.