תכנית הלימודים – כיתה י"ב

השנה נעבוד לאורך שלושה נתיבי לימוד מקבילים:

 1. אלקטרומגנטיות לקראת בחינת בגרות חיצונית בכתב – 25%
 2. ביצוע מעבדות לקראת בחינת מעבדה בעל פה – 15%
 3. הערכה חלופית, הכוללת נושאים בסיסיים באופטיקה גיאומטרית ועבודת חקר – 30%

1. חומר תיאורטי

חשמל ומגנטיות

ספרים באלקטרומגנטיות

אלקטרוסטטיקה  
 • מטען חשמלי
 • כוח חשמלי: חוק קולון
 • שדה חשמלי
 • פוטנציאל חשמלי
 • קיבול חשמלי
אלקטרודינמיקה
 • משוגי יסוד: זרם חשמלי, מתח חשמלי, התנגדות חשמלית, כא"מ
 • מעגלים חשמליים
 • קשר בין זרם חשמלי למגנטיות
 • השראה אלקטרומגנטית: חוק פאראדיי
 • טעינה ופריקה של קבל

אופטיקה גיאומטרית

ספר לימוד באופטיקה גיאומטרית

 • הצגה של אור באמצעות קרניים
 • חוק ההחזרה
 • מראות מישוריות
 • חוק השבירה (חוק סנל)
 • עדשות
 • מכשירים אופטיים

2. מעבדות

7 מעבדות עליהן תבחנו בבחינה בעל פה:

 • חוק שני של ניוטון – בוצע בכיתה י"א
 • מתקף ותנע – בוצע בכיתה י"א
 • כדור מנתר – בוצע בכיתה י"א
 • שבירה של אור – חוק סנל
 • כא"מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית
 • גלוונומטר טנגנטי
 • מאזני זרם

3. עבודת חקר

פרטים על העבודה ימסרו בהמשך