תכנית הלימודים – כיתה ט'

בכיתה ט' נעסוק בנושאים הבאים:

 1. מדידות בפיזיקה
  1. בשביל מה ואיך מודדים דברים בפיזיקה?
  2. גדלים פיזיקלים ויחידות מידה. המרה בין יחידות מידה.
 2. חומר ומאפייניו
  1. גדלים פיזיקליים בסיסיים: שטח, נפח, מסה
  2. גודל פיזיקלי צפיפות
  3. מושג הכוח בפיזיקה
  4. גודל פיזיקלי לחץ: לחץ במוצקים, לחץ הידרוסטטי בנוזלים, לחץ בגזים
 3. שפת האנרגיה
  1. אנרגיה כבידתית (גובה)
  2. אנרגיית תנועה
  3. אנרגייה תרמית וחום
  4. אנרגייה גרעינית
 4. הצגת מידע באמצעות גרפים
  1. תכנת EXCEL

לאורך השנה נשתמש בספר של עדי רוזן "חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות"