מעבדה – כיתה י"ב

הנחיות לכתיבה של דו"חקישור

הכרות עם מעגלי זרם 

דף עם המטלות – קישור

 

1. חוק שני של ניוטון

כרגע כל החומר בפטל

2. משפט מתקף-תנע

תדריך בגרסה החדשה   – קישור

תדריך בגרסה הרגילה – קישור

טבלת נתונים – קישור

 

3. נפילה חופשית עם רשם זמן

שאלות הכנה – קישור

תדריך בית ספרי – קישור

 

4. חוקי החזרה ושבירה

עמוד עם סרטוני מבוא והדרכה – קישור

תדריך בית ספרי – קישור

5. מתח הדקים של סוללה

6. מאזני זרם

7. גלוונומטר טנגנטי