מעבדה – כיתה י"ב

הנחיות לכתיבה של דו"חקישור

הכרות עם מעגלי זרם 

דף עם המטלות – קישור

1. חוק שני של ניוטון

2. משפט מתקף-תנע

 

תדריך בגרסה החדשה   – קישור

תדריך בגרסה הרגילה – קישור

טבלת נתונים – קישור

3. נפילה חופשית עם רשם זמן

4. חוק סנל

5. מתח הדקים של סוללה

6. מאזני זרם

7. גלוונומטר טנגנטי