מעבדה – כיתה י"ב

הנחיות לכתיבה של דו"ח – קישור

1. החוק השני של ניוטון

תדריך מעבדה – קישור

תדריך בית ספרי – קישור

2.  מתקף-תנע

תדריך בגרסה החדשה   – קישור

תדריך בגרסה הרגילה – קישור

טבלת נתונים – קישור

3. נפילה חופשית עם רשם זמן

שאלות הכנה – קישור

תדריך בית הספר – קישור

4. חוקי החזרה ושבירה

עמוד עם סרטוני מבוא והדרכה – קישור

תדריך בית הספר – קישור

5. חקר סוללה: כא"מ ומתח הדקים

תדריך מעבדה – קישור

תדריך בית הספר – קישור

6. מאזני זרם

תדריך בית הספר – קישור

7. גלוונומטר טנגנטי