מצגות ודפי סיכום לפי נושאים

חשמל ומגנטיות

  1. מצגת מטען חשמלי – קישור
  2. מצגת איך טוענים גופים? – קישור
  3. מצגת שטף חשמלי – קישור
  4. דף סיכום שדה חשמלי – קישור

אופטקיה