מצגות, דפי סיכום, בחנים ומבחנים

חשמל ומגנטיות

  1. מצגת מטען חשמלי – קישור
  2. מצגת איך טוענים גופים? – קישור
  3. מצגת שטף חשמלי – קישור
  4. דף סיכום שדה חשמלי – קישור
  5. דף סיכום אלקטרוסטטיקה – קישור

בחנים ומבחנים

  1. בוחן 1 – קישור
  2. בוחן 2 – קישור פתרון – קישור
  3. בוחן 3 – קישור פתרון – קישור

אופטקיה