פרס נובל בפיזיקה – 2018

השנה הפרס ניתן על חקר בתחום הלייזרים.

חצי מהפרס ניתן על המצאת מלקחיים אופטיים

זהו מתקן פיזיקלי המאפשר לכידה של חלקיקים קטנים בתוך אלומה של לייזר.

משמאל: איור של מולקולה שנעה בותך תא.
מימין: גרף נסיוני מיקום-זמן עבור המולקולה.

למלקחיים אופטיות יש תפקיד חשוב בחקר מנועים מולקולריים (molecular motors):

החצי השני של הפרס

הוענק לשני פיזיקאים, חוקר וחוקרת,  על המצאת שיטה ליצירת פולסי לייזר עוצמתיים מאוד. 
השיטה ידועה היום בשם CPA. בגרף הבא ניתן לראות את השיפור בעוצמה שהיא אפשרה:

הציר האנכי מציין את כמות האנרגיה ליחידת שטח שמספק לייזר בשנייה.
 הקו המקוקו זוהי תחזית לטכנולוגיה של לייזרים בעשורים הקרובים. 

לייזרים עוצמתיים חשובים בהרבה תחומי הנדסה ורפואה. אחד מהם הוא ניתוח עיניים באמצעות פולסים של לייזר:

מידע נוסף על הזוכים והמחקר שלהן\ם (באנגלית) – קישור