לקראת השנה החדשה – מדע לטובת הכלל

במהלך השנה מדענים מכל התחומים תורמים לקדמת האנושות ולשיפור החיים על פני כדור הארץ. הראשון לינואר – תאריך מצוין לסכם ולחגוג את הקדמה.