שיעור מקוון – החוק השני של ניוטון

אחרי שתצפו בסרטון יש שתי מטלות בפטל.