שיעור מקוון: החוק השלישי של ניוטון

אחרי שתצפו בסרטון השלימו את כל המשימות בפטל.