מעבדה – חקירת תנועה באמצעות Tracker

הורדת תכנה – קישור

הורדת סרטון לניתוח – קישור

עוד סרטון – קישור