מי הכי מהיר?

מקובל לחשוב שבעל חיים בכי מהיר הוא בז:

אבל יש שיגידו שלעוף זה לא הוגן, כי הציפור מאיצה באמצעות כוח כבידה. בכל אופן על הקרקע ברדלס הוא אלוף הספרינט:

אצל הומו-ספיינס הכי מהיר הוא אוסיין בולט:

הקטע הוא שבני אדם יכולים גם ליצור דברים מהירים. הכי מהירה על הקרקע היא "מכונית" הבאה:

ואם מתנתקים מהקרקע אז התחרות מגוונת וקשה:

(חשוב לזכור שמהירות היא גודל יחסי, וכל המהירות בסרטונים נמדדו ביחס לצופה הנמצא על פני כדור הארץ.)