דף תרגילים תנועה שוות מהירות

דף תרגילים – קישור

פתרון – קישור