שיעור מקוון: שטף מגנטי וחוק פאראדיי

לאחר שתצפו בסרטון נא לקרוא עמודים 85-93 בספר (אם טרם קראתן), ולעשות משימה קצרה בפטל – "שטף ושינוי בשטף" בפרק מגנטיות.