שיעור מקוון – כא"מ מושרה

לאחר שתצפו בסרטון נא לעשות משימה קצרה בפטל – כא"מ וזרם מושרה בפרק מגנטיות. 
מומלץ גם לקרא בספר לימוד עמודים 85-90 (אפשר לדלג על שטף השדה המגנטי בשלב הזה).