פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה

דפי עבודה המסכמים את נושא האלקטרוסטטיקה.

חלק א' – קישור    תשובות – קישור

חלק ב' – קישור    תשובות – קישור

חלק ג' – קישור    תשובות – קישור

חלק ד' – קישור    תשובות – קישור