הדמיות שדה חשמלי

הדמיה עם אפשרות תלת ממד:
https://www.falstad.com/vector3de/fullscreen.html

הדמיה מצוינת של ווקטורי וקווי שדה:
http://flashphysics.org/electricField.html