חשמל ומגנטיות

אלקטרוסטטיקה

אֶלֶקְטְרוֹסְטָטִיקָה  – זהו תחום בפיזיקה העוסק בתופעות הקשורות במטענים חשמליים נייחים. כאשר לומדים פיזיקה של תופעות חשמליות, מתחילים מאלקטרוסטטיקה, ורק אחר כך עוברים לאלקטרודינמיקה – תחום שעוסק במטענים חשמליים ניידים. אלקטרוסטטיקה מנסה, בין היתר, לתת הסברים  לתופעות שרואים בסרטון הבא:

מעגלי זרם ישר

מגנטיות

קבלים